Auteursrecht – Royalties

Door een Private Foundation of Stichting Particulier Fonds te laten optreden op als eigenaar van auteursrecht en dus als royalty- gerechtigde wordt een belastingvrije opbrengst gerealiseerd.

Indien U een auteursrecht op eigen naam heeft, of op naam van een rechtspersoon, is de opbrengst onderhevig aan inkomsten- c.q. vennootschapsbelasting.

De Stichting Particulier Fonds als eigenaar van het auteursrecht biedt hier de ideale oplossing.

De Stichting Particulier Fonds treedt op als houder van het auteursrecht en dus als royaltygerechtigde. Zij kan daardoor ook licentierechten aan derden verstrekken. Deze activiteit wordt op de Nederlandse Curaçao niet gezien als een ondernemersactiviteit en mag dus door een Private Foundation uitgevoerd worden.

De royalty en/of licentieopbrengsten die de Stichting realiseert zijn geheel belastingvrij vanwege het 0-tarief voor Stichtingen Particulier Fonds op de Curaçao.