Onroerend Goed

Indien U in privé een onroerend goed koopt kan dat vaak onprettige consequenties hebben:

1. U wordt zeer kwetsbaar m.b.t. Uw crediteuren. Beslag op onroerend goed is snel gelegd.
2. Het onroerend goed maakt deel uit van Uw privé vermogen met alle fiscale gevolgen van dien.
3. Bij verkoop betaalt de koper 6% overdrachtsbelasting en de notariskosten hetgeen Uw verkoopopbrengst drukt.

De Stichting Particulier Fonds als eigenaar van het onroerend goed biedt hier de ideale oplossing:

Ad 1.
Uw crediteuren hebben geen verhaal op het onroerend goed omdat niet U, doch de Stichting eigenaar is;

Ad 2.
Het onroerend goed maakt geen deel uit van Uw vermogen, waarmee de fiscale govolgen bij U privé vermeden worden;

Ad 3.
Bij verkoop van het onroerend goed wordt slechts de koopprijs met de Stichting afgerekend en wordt er een nieuwe begunstigde benoemd. De eigendomssituatie blijft dus onveranderd. Daardoor geen overdrachtsbelasting en notariskosten.