Curaçao

Curacao, een van de zogeheten “Benedenwindse Eilanden” van het Nederlandse Koninkrijk, is gelegen in de Caribische Zee, voor de kust van Venezuela. Curaçao is het belangrijkste centrum voor offshore vennootschapen en stichtingen van Caribische Nederland.

Sinds 1945 zijn de Nederlandse Antillen een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden met een eigen democratisch gekozen parlement. De door de Koningin benoemde gouverneur vertegenwoordigt de Kroon. In 2010 werd Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Het politieke klimaat is stabiel. De eilanden verschillen niet alleen in grootte, maar ook in economische structuur. De voornaamste bronnen van inkomsten zijn afkomstig van de olieraffinaderij, overslag, toerisme, scheepsreparatie, internationale handel, en financiele on- en offshore activiteiten.

Door de speciale belastingfaciliteiten welke geboden worden en de daarmee samenhangende behoefte aan een hoge kwaliteit van dienstverlening hebben vele ( offshore ) beleggings-, financierings-, royalty-, onroerend goed-, handels- en scheepvaartondernemingen, alsook internationale banken en accountants, zich gevestigd op de Nederlandse Antillen.