Is vermogensplanning met een Private Foundation veilig en legaal?

100% legale vermogensplanning: beschermd door Curaçaose wetgeving

Vermogenplanning met behulp van een Curaçaose Private Foundation is 100% legaal. Het bevindt zich zelfs niet in de schemerzone. Het is beschermd door Curaçaose wetgeving. Bij conflicten heeft u een extra waarborg : de hoogste rechter bij de Hoge Raad in Den Haag. Vele persoonlijke faillissementen hadden voorkomen kunnen worden indien men gebruikt gemaakt zou hebben van een Private Foundation.

100% veilige vermogensplanning: u kunt de bestuurder ontslaan

In de overeenkomst, die tussen U (als begunstigde) en de bestuurder van de Stichting gesloten wordt, is bepaald dat de bestuurder te allen tijde verplicht is Uw aanwijzingen en instructies (mits niet strijdig met de wet) op te volgen. Voldoet de bestuurder niet aan deze verplichting dan kunt U de Rechter vragen de bestuurder te ontslaan en kunt U een andere bestuurder benoemen.