Wat is een Private Foundation?

Een Private Foundation is een Rechtspersoon

Een Private Foundation (Stichting Particulier Fonds) is een naar Curacao’s Recht opgerichte rechtspersoon, die door ieder gebruikt kan worden ter bescherming van zijn/haar vermogen of vermogensbestanddelen. Zij wordt opgericht bij een notaris en kan eigenaar zijn van aandelen in een B.V. of N.V., van onroerend goed, van auteursrechten, bankdeposito’s. etc. De Stichting wordt ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel op Curaçao.

Vermogensplanning: Wat u niet bezit….

De begunstiging vindt plaats d.m.v. een onderhandse akte. Men kan U niets afnemen wat U niet bezit. U bent zelf immers geen eigenaar meer van het overgedragen vermogen en de crediteuren hebben geen grip op dit vermogen waardoor U met minder zorgen door het leven kunt gaan. U bewaart toch ook geen grote som geld in uw huis omdat het gestolen kan worden? Bij een Private Foundation valt er niets te stelen om de simpele reden dat de Stichting niet of nauwelijks deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, waardoor zij geen plichten op zich neemt en derhalve geen schulden heeft. Op het moment dat het vermogen aan de Stichting is overgedragen, los van Uw persoon dus, is het volkomen veilig. Er kan geen beslag meer gelegd worden op de overgedragen zaken, immers de vermogensbestanddelen zijn niet (meer) van U. U bent dus op een legale manier ingedekt. Daarnaast profiteert U, als niet-ingezetene van Curaçao, van de belastingvoordelen die de Curaçaose Private Foundation geniet.